ZORGBELEID

 

Onze zorgcoördinator is Dorien Engelen.
Zij is werkzaam in Dalton 1 en Dalton 2.

De zorgcoördinator werkt op drie niveaus: kind-, klas-, en schoolniveau.

Kindniveau

 • Kind-ondersteunend
 • Opvolging over verschillende gebieden heen: cognitief, motorisch, sociaal-emotioneel, …
 • Individuele handelingsplannen
 • Kindgesprekken
 • Observaties
 • Analyse en verder onderzoek

 

Klasniveau

 • Leerkracht-ondersteunend
 • Opvolging klas over verschillende gebieden heen: cognitief, sociaal-emotioneel, …
 • Groepshandelingsplannen
 • Zorgoverleg
 • Ondersteuning in klasuitwerking, projecten, …
 • Analyse en verder onderzoek

 

Schoolniveau

 • Directie-ondersteunend
 • Contact met externen (CLB, logopedisten, kinésisten, kinderpsychologen, kinderpsychiaters, ergotherapeuten, …)
 • MDO en zorgoverleg
 • Bijscholing & doorvoeren vernieuwingen
 • Analyse en verder onderzoek
 • Uitwerking en opvolging beleidsplannen (zorgbeleid, taalbeleid, nascholingsbeleid, …)

 

Bereikbaar via de telefoonnummers van de scholen:

Dalton 1 – 011/25.31.00

Dalton 2 – 011/85.05.33

of via mail: dorien.engelen@daltonschool.be

Maandag Daltonschool 2
Dinsdag Daltonschool 1
Woensdag Daltonschool 2
Donderdag Daltonschool 1
Vrijdag Daltonschool 2

GO! Next Daltonscholen Hasselt

Vrijwilligersplein 3, 3500 Hasselt
011 / 85 05 33
Boomkensstraat 3, 3500 Hasselt

011 / 25 31 00

Scroll naar boven