ZORGBELEID

WIE?

 

Onze zorgcoördinator is Dorien Engelen. Zij is werkzaam in Dalton 1 en Dalton 2.

 

FUNCTIE?

 

De zorgcoördinator werkt op drie niveaus: kind-, klas-, en schoolniveau.

 

Kindniveau

·         Kind-ondersteunend

·         Opvolging over verschillende gebieden heen: cognitief, motorisch, sociaal-emotioneel, …

·         Individuele handelingsplannen

·         Kindgesprekken

·         Observaties

·         Analyse en verder onderzoek

 

Klasniveau

·         Leerkracht-ondersteunend

·         Opvolging klas over verschillende gebieden heen: cognitief, sociaal-emotioneel, …

·         Groepshandelingsplannen

·         Zorgoverleg

·         Ondersteuning in klasuitwerking, projecten, …

·         Analyse en verder onderzoek

 

Schoolniveau

  • Directie-ondersteunend
  • Contact met externen (CLB, logopedisten, kinésisten, kinderpsychologen, kinderpsychiaters, ergotherapeuten, …)
  • MDO en zorgoverleg
  • Bijscholing & doorvoeren vernieuwingen
  • Analyse en verder onderzoek
  • Uitwerking en opvolging beleidsplannen (zorgbeleid, taalbeleid, nascholingsbeleid, …)

 

CONTACT

 

Bereikbaar via de telefoonnummers van de scholen:

 

Dalton 1 – 011/25.31.00

Dalton 2 – 011/85.05.33

 

of via mail: dorien.engelen@daltonschool.be

 

Maandag

Daltonschool 2

Dinsdag

Daltonschool 1

Woensdag

Daltonschool 2

Donderdag

Daltonschool 1

Vrijdag

Daltonschool 2

 

 

zorg

Het zorgcontinuüm – Klik voor meer uitleg

 

2016 © Copyright - Daltonscholen Hasselt