DIFFERENTIATIE IN DRIE NIVEAUGROEPEN

Iedere mens is uniek. In elke onderwijs- en opvoedingssituatie moet dus de individuele eigenheid van iedere leerling tot haar recht komen.” (PPGO)

In de Daltonschool bestaat er een ver doorgedreven vorm van differentiatie. Afhankelijk van hun leeftijd krijgen kinderen dagelijks of wekelijks een takenpakket aangeboden om de nieuwe leerstof in te oefenen. De basisleerstof is voor het merendeel van de kinderen dezelfde. Er wordt echter voortdurend gedifferentieerd qua tempo, hoeveelheid, ondersteunende materialen, oplossingsschema’s, moeilijkheidsgraad, evaluatievormen, mate van zelfstandigheid bij het plannen, …

 

Om in de Daltonschool tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen, worden ze per vakgebied ingedeeld in drie niveaugroepen. Kinderen worden aan een groep toegewezen naargelang de evaluatie van hun beginsituatie. De indeling van een kind in een niveaugroep is uiteraard niet definitief. Uit latere evaluaties kan blijken dat een kind in een andere niveaugroep thuishoort dan de groep waar hij aanvankelijk in gestart is.

  • De groep van de uitgebreide instructie

In deze groep zitten de leerlingen die meer moeite hebben met het opnemen en verwerken van bepaalde leerstofonderdelen. In de eerste plaats wordt er voor deze kinderen een langere instructietijd voorzien. Verder worden de leerlingen tijdens deze instructietijd zo veel mogelijk getraind om hulpmiddelen te leren gebruiken die hen toelaten de leerstof nadien toch zo veel mogelijk zelfstandig in te oefenen.

  • De basisinstructie

De kinderen die in deze groep zitten, halen gemiddelde resultaten of schommelen daar rond. Bijgevolg is deze groep ook altijd het grootst. De kinderen die in deze groep zitten krijgen een standaardaanbod van instructies en oefenmomenten

  • De groep van de verkorte instructie

In deze groep zitten kinderen die bepaalde leerstofonderdelen zeer snel onder de knie hebben. In sommige gevallen zijn ze zelfs in staat om geheel nieuwe leerstof op zelfstandige basis te verwerken. Deze kinderen krijgen minder instructietijd. Verder worden aan hen ook verrijkingsopdrachten aangeboden.

GO! Next Daltonscholen Hasselt

Vrijwilligersplein 3, 3500 Hasselt
011 / 85 05 33
Boomkensstraat 3, 3500 Hasselt

011 / 25 31 00

Scroll naar boven