INSCHRIJVINGEN

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

INSCHRIJFDATA


Start inschrijvingen vanaf 7 februari 2020 voor alle nieuwe kinderen voor het schooljaar 2020-2021.

Voor het schooljaar 2020-2021 gelden volgende afspraken:

De inschrijvingen voor dat schooljaar beginnen op 7 februari 2020 vanaf 8:30.

De voorrangsgroepen:
Broers/zussen en kinderen van personeel kunnen inschrijven van 7 februari 2020 t/m 21 februari 2020.

Indicator en niet-indicator leerlingen kunnen inschrijven van 2 maart 2020 t/m 13 maart 2020.
Vanaf 16 maart zijn er vrije inschrijvingen.

Tijdens schoolvakanties en weekends wordt er niet ingeschreven.

Voor meer informatie kan u altijd terecht bij Daniëlla Quidousse (directeur) of op deze link: www.ond.vlaanderen.be

 

HOE INSCHRIJVEN?


Tijdens de inschrijvingsperiodes kun je inschrijven in de school gedurende de openingsuren van de school of op afspraak.

Inschrijvingen gebeuren volgens tijdstip van aanmelding.

Gelieve bij je inschrijving het kids-ID van je kind mee te brengen.

Bij de eerste inschrijving teken je de volgende documenten:

  • formulier met informatiegegevens
    keuzeformulier godsdienst- zedenleer voor leerplichtige leerlingen
  • vragenlijst over de achtergrond van het kind (GOK)
  • verklaring van akkoord met het overhandigde schoolreglement en de afsprakennota

 

INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2020-2021


01-09-2020

09-11-2020

04-01-2021

01-02-2021

22-02-2021

19-04-2021

17-05-2021

01-09 2021

Voor elke instapdatum is er de mogelijkheid tot een 'probeerdagje'. Dit spreek je samen af met de klastitularis van je kind.

 

INDICATOR EN NIET-INDICATORLEERLINGEN


Tijdens de eerste twee weken van de inschrijvingsperiode worden de leerlingen verdeeld in twee groepen: indicator- en niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren beantwoordt:

het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
de leerling verblijft buiten gezinsverband;
de ouders behoren tot de trekkende bevolking; de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

 

VRIJE PLAATSEN


Hieronder een overzicht van de huidige vrije plaatsen per school en per geboortejaar. Gelieve er rekening mee te houden dat vrije plaatsen reeds ingenomen kunnen zijn door mensen die recent een afspraak maakten voor een rondleiding.

 

VRIJE PLAATSEN SCHOOLJAAR 2020-2021


DALTON 1

geboortejaar 2017: 1 plaats

5de leerjaar: 1 plaats

DALTON 2

Geboortejaar 2018: 3 plaatsen

Geboortejaar 2017: 5 plaatsen

Geboortejaar 2015: 5 plaatsen

4de leerjaar: 3 plaatsen

5de leerjaar: 3 plaatsen

6de leerjaar: 1 plaats

 

GO! Next Daltonscholen Hasselt

Vrijwilligersplein 3, 3500 Hasselt
011 / 85 05 33
Boomkensstraat 3, 3500 Hasselt
Scroll naar top