INSCHRIJVINGEN

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

Wil je graag je kind inschrijven? Dat kan door een afspraak te maken via het telefoonnummer: 011/85.05.33 (D2) of 011/25.31.00 (D1)

 

INSCHRIJFDATA


Start inschrijvingen vanaf 29 januari 2021 voor alle nieuwe kinderen voor het schooljaar 2021-2022.

Voor het schooljaar 2021-2022 gelden volgende afspraken:

De inschrijvingen voor dat schooljaar beginnen op 29 januari 2021 vanaf 8:30.

De voorrangsgroepen:
Broers/zussen en kinderen van personeel kunnen inschrijven vanaf vrijdag 29 januari t.e.m. vrijdag 12 februari.

Indicator en niet-indicator leerlingen kunnen inschrijven van 1 maart 2021 t/m 15 maart 2021.

In deze periode geldt de voorrangsregel.

Vanaf 22 maart zijn er vrije inschrijvingen.

Tijdens schoolvakanties en weekends wordt er niet ingeschreven.

Voor meer informatie kan u altijd terecht bij Daniëlla Quidousse (directeur) of op deze link: www.ond.vlaanderen.be

 

HOE INSCHRIJVEN?


Inschrijvingen gebeuren volgens tijdstip van aanmelding.

Gelieve bij je inschrijving het kids-ID van je kind mee te brengen.

Bij de eerste inschrijving teken je de volgende documenten:

  • formulier met informatiegegevens
  • keuzeformulier godsdienst- zedenleer voor leerplichtige leerlingen
  • vragenlijst over de achtergrond van het kind (GOK)
  • verklaring van akkoord met het overhandigde schoolreglement en de afsprakennota

 

INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2021-2022


 

01-09-2021,

08-11-2021,

10-01-2022,

01-02-2022,

07-03-2022,

19-04-2022,

30-05-2022,

 

 

Voor elke instapdatum is er de mogelijkheid tot een 'probeerdagje'. Dit spreek je samen af met de klastitularis van je kind.

 

INDICATOR EN NIET-INDICATORLEERLINGEN


Tijdens de eerste twee weken van de inschrijvingsperiode worden de leerlingen verdeeld in twee groepen: indicator- en niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren beantwoordt:

*het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;

*de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

 

VRIJE PLAATSEN


Hieronder een overzicht van de huidige vrije plaatsen per school en per geboortejaar. Gelieve er rekening mee te houden dat vrije plaatsen reeds ingenomen kunnen zijn door mensen die recent een afspraak maakten voor een rondleiding.

 

VRIJE PLAATSEN SCHOOLJAAR 2021-2022


DALTON 1

1ste leerjaar: 1 plaats

6de leerjaar: 1 plaats

DALTON 2

geboortejaar 2019: 1 plaats

geboortejaar 2018: 3 plaatsen

geboortejaar 2017: 5 plaatsen

geboortejaar 2016: 4 plaatsen

1ste leerjaar: 4 plaatsen

3de leerjaar: 5 plaatsen

4de leerjaar: 2 plaatsen

5de leerjaar: 3 plaatsen

6de leerjaar: 3 plaatsen

 

 

GO! Next Daltonscholen Hasselt

Vrijwilligersplein 3, 3500 Hasselt
011 / 85 05 33
Boomkensstraat 3, 3500 Hasselt

011 / 25 31 00

Scroll naar top