ZELFSTANDIGHEID

Kinderen leren zelf hun taken en opdrachten plannen en uitvoeren. Daarbij moeten ze leren omgaan met uitgestelde aandacht van de leerkracht. Kinderen die een opdracht niet begrijpen kunnen beroep doen op de leerkracht of op de medeleerlingen. Zelfstandigheid wordt ook beklemtoond tijdens het zelfontdekkend, ervaringsgericht leren.


De kinderen kunnen tijdens het zelfstandig werk:

·         zelfstandig opzoekwerk verrichten

·         zelf hun materialen halen en wegbergen

·         zelf beslissen of ze willen samenwerken of niet

·         zelf bepalen wie of wat zij nodig hebben bij hun werk

·         zelf oplossingen bedenken bij het werken.

 

Het zelfstandig werken bestaat uit: 

·       leren van een aantal algemene vaardigheden zoals presentaties maken, interviews afnemen, enquêtes opstellen, folders maken, tijdslijnen opstellen, …

·         werken met een dag- en/of weektaak op individueel of klasniveau

·         keuzepakketten tijdens keuzemomenten

·      leren omgaan met ‘uitgestelde aandacht’ (= wachten tot de leerkracht tijd voor je heeft)

 

Voorwaarden:

·         aanvaarden van meerdere oplossingen voor een probleem

·         aanvaarden van door kinderen aangedragen oplossingen voor een probleem

·         het afleggen van verantwoording

IMG_5459

Verantwoordelijkheid – Lees meer

 

foto'school 010

Samenwerken – Lees meer

2016 © Copyright - Daltonscholen Hasselt