VERANTWOORDELIJKHEID

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn essentieel voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van de mens. Het kind moet leren die vrijheid te hanteren. De school moet duidelijk maken dat vrijheid iets anders is dan ongebondenheid. 

 

De weekplanning is een belangrijk instrument voor het hanteren van de vrijheid. In de opgedragen taken vindt een kind vrijheid en verantwoordelijkheid, maar ook de gebondenheid. Om vrijheid in gebondenheid mogelijk te maken is er op school een duidelijke structuur aanwezig.

 

Klasregels komen in samenspraak met de leerlingen tot stand. Bij het niet naleven van regels wordt beroep gedaan op voorstellen van de kinderen. Via deze betrokkenheid wordt de motivatie vergroot.

 

De kinderen kunnen tijdens het zelfstandig werk:

·         hun eigen werkplek kiezen

·         het tempo en de volgorde van het werk bepalen

·         zelf hun materialen halen (en moeten het ook weer opruimen)

·         kiezen voor samenwerking of individueel (in stilte) werken

·         na het voorgeschreven werk (dag- en/of weektaak) kiezen voor keuzewerk

·         gebruik maken van de technische apparatuur

·         zelf eerst oplossingen zoeken voor problemen

De gebondenheid bestaat uit:

·         naleven de regels de afspraken

·         strakkere afspraken voor leerlingen die minder vrijheid aan kunnen

·         het steeds weer verantwoording afleggen van de gebruikte vrijheid

·         je verantwoordelijk voelen voor de werksfeer in de groep

·         duidelijke structuur op school, transparantie voor de ganse school

·         het verplicht afmaken van de weektaak

·         het soms niet zelf kiezen van een partner om mee samen te werken

Voorwaarden:

·         structuur in de plaatsing van materialen in de klas

·         regelmatige bespreking van de regels en afspraken

·         de zin van de regels en afspraken duidelijk maken

foto'school 010

Samenwerken – Lees meer

 

1506995_775696845859119_7846905991049136974_n

Zelfstandigheid – Lees meer

2016 © Copyright - Daltonscholen Hasselt