Ouderraad

Wij zijn op zoek naar jou!

Wie zijn wij?

Ouderraad: de bezige bij!

Wij zijn ouders die zich actief willen inzetten om er voor te zorgen dat alle leerlingen zich goed voelen op Windekind. En daarom zijn we verenigd in de ouderraad.

Voorlopig zijn we met vijf ouders actief. Bert en Katrien (ouders van Robin, Stan en Jasper Mijten) Carla (mama van Moyra en Luka),  Joke(mama van Ne-Yo, Jaxx en Gioia)  en Sevgi (mama Bedir)

Maar nieuwe leden zijn altijd welkom, helpende handen bij festiviteiten kunnen we altijd gebruiken

Wie zoeken wij?

 • Wij zoeken ouders die graag een helpende hand willen bieden bij activiteiten.
 • Wij zoeken ouders die zich actief willen inzetten in onze raad. De ouderraad komt éénmaal per maand samen elke 3de dinsdag van de maand van 19.30u tot 21.30u. Wij zouden graag een vertegenwoordiging hebben van alle klassen en van verschillende culturele achtergronden.

Wat willen we graag bereiken?

 • Een gezellige sfeer, tesamen met de kinderen, ouders en leerkrachten.
 • Samen zoeken om verschillende activiteiten op te starten
 • Helpen met verschillende activiteiten om een fijn, veilig en plezierig schoolklimaat te bevorderen.
 • De ouderraad is de verbindende schakel tussen ouders en school.
 • De ouderraad ontvangt signalen van ouders en informeert de school over wat er leeft onder de ouders. Omgekeerd wordt de ouderraad geïnformeerd over wat er leeft onder het personeel en kan zij dit uitdragen naar de ouders.
 • Meer betrokkenheid van alle ouders

Feedback waardenbevraging afgelopen jaar.

Vorig schooljaar hebben we een rondvraag gedaan bij alle ouders naar de waarden die we als ouders op onze school belangrijk vinden. Deze bevraging werd massaal ingevuld. Respect en leerplezier staan duidelijk voorop. Ook voor de leerkrachten staan leerplezier en respect op plaats 1 en 2. Bs Windekind werkt momenteel aan een duidelijk waardenbeleid voor de school, zodat we gezamenlijk deze waarden kunnen bewerkstelligen en uitstralen in de school en naar buiten toe. Over dit thema volgt later zeker meer.

Inzage in verslaggeving:

Alle verslagen van de ouderraad liggen ter inzage bij de directie en /of kunnen opgevraagd worden per e-mail: oudervereniging.windekind@gmail.com

Mogelijke activiteiten voor dit schooljaar

 • Oudercafé – tijdens de ouderavonden
 • Grote voorleesdag
 • Kerstmarkt op school
 • Grootouders- en oudersfeest
 • Frietjes dag voor alle leerlingen
 • Ondersteuning bieden om een leuke en onvergetelijke uitstap te organiseren
 • Hulp bieden tijdens het jaarlijks schoolfeest, bij het onderhoud van de tuintjes,…
 • Baby en kinderrommelmarkt op school
 • ……..

Voor meer  informatie,  vragen, tips of  ideeën ?   Mail  gerust naar oudervereniging.windekind@gmail.com

Of via de Ideeënbus, deze kan je terug vinden in de inkomhal van de lagere school.

Of via onze facebookpagina: Ouderraad BS Windekind Zonhoven

GO! Next Daltonscholen Hasselt

Vrijwilligersplein 3, 3500 Hasselt
011 / 85 05 33
Boomkensstraat 3, 3500 Hasselt

011 / 25 31 00

Scroll naar top